Số phận của những người thân đang nằm trong vùng lũ dữ không biết sống chết thế nào đã làm cho hàng ngàn người dân ở Đà Nẵng có bà con, người thân đang ở vùng bị cơn lũ dữ nhấn chìm như ngồi trên đống lửa.