Ở huyện đầu nguồn An Phú của tỉnh An Giang, có một loại sản phẩm trứ danh, đặc sản vùng sông nước là khô rắn.

Kho ran - dac san mua nuoc noi vung DBSCL - Anh 1

Rắn để làm khô chủ yếu là rắn nước , rắn bông súng, được săn bắt trên cánh đồng nước lũ miền Tây và một phần nuôi từ vùng giáp biên. "Tiếng lành đồn xa", khô rắn làm ra không đủ bán. Việc sản xuất khô rắn đã tạo nguồn thu nhập ổn định cho bà con trong lúc nông nhàn.

Theo những người làm khô rắn tại huyện An Phú, trong những năm lũ lớn, lượng rắn rất nhiều nên có đến hơn chục hộ sản xuất đặc sản này. Những năm gần đây, con nước về thấp, số hộ theo nghề này cũng giảm đi đáng kể.