Nhân Mã cố tỏ ra vui vẻ một cách gượng ép, Ma Kết khóa mình trong thế giới riêng, Bò Cạp giữ nụ cười giả tạo khi đối diện với người khác.

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 1

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 2

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 3

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 5

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 6

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 7

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 9

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 10

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 11

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

Tuệ Anh

Khi 12 cung hoang dao muon che giau cam xuc - Anh 13

Cách vượt qua nỗi buồn của bạn là gì?