Ở ngôi làng Baktwang, bang Mizoram (Ấn Độ) có một gia đình đặc biệt. Đó là gia đình của ông Ziona Chana.

Người đàn ông 71 tuổi này hiện là chủ của một gia đình gần 200 thành viên, trong đó có tới 39 người vợ, 94 người con, 14 con dâu, 33 người cháu và 1 chắt. Họ cùng sống trong một ngôi nhà có 100 phòng.

Vân Anh