Dân Hùng

Khai thac thu hoi cat trang tai cac du an dau tu xay dung cong trinh tren dia ban Q. Lien Chieu - Anh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- UBND TP vừa có văn bản đồng ý chủ trương về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư NLPT lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thu hồi cát trắng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Q. Liên Chiểu và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo khoản 4, Điều 12, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP, ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản tại 9 khu vực với tổng diện tích 9,25ha đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý tại công văn số 4719/BTNMT-ĐCKS, ngày 20/10/2016.

UBNDTP giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư NLPT lập hồ sơ khai thác theo đúng quy định, trình UBND thành phố xem xét, xử lý. Công ty TNHH Đầu tư NLPT có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư dự án để thỏa thuận việc thu hồi cát trắng, đảm bảo việc khai thác không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, hoàn thổ mặt bằng theo đúng cao độ thiết kế của dự án, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận; liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan để được hướng dẫn các thủ tục triển khai theo chủ trương trên; kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính khác đối với khối lượng cát trắng thu hồi.