9 tháng qua, Huế đã đón trên 870 nghìn lượt khách trong đó có gần 402 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 35,1% so với cùng kỳ và là thời điểm lượng khách quốc tế tới Huế cao nhất từ trước tới nay.