(ĐTCK) Sáng 16/4, ĐHCĐ thường niên của CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà (Intresco - ITC) đã diễn ra thành công. Các nội dung trình Đại hội được thông qua với tỷ lệ thống nhất cao.

Theo đó, Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2012 với doanh thu 188 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 7 tỷ đồng. Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2013 với doanh thu 257 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản năm 2012 kém thanh khoản và niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm, kết quả kinh doanh của Intresco không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, không thấy ý kiến gay gắt nào từ phía cổ đông. Ngược lại, cổ đông còn ghi nhận cố gắng nỗ lực của ban lãnh đạo trong việc không để lỗ và duy trì tính thanh khoản của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo Intresco cũng thể hiện quyết tâm bảo toàn nguồn vốn trong thời kỳ khó khăn, tiết giảm chi phí, đề xuất không nhận thù lao HĐQT và ban kiểm soát cho năm 2012.

Trong 3 năm tới, chiến lược của Intresco là tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án, thoái vốn đầu tư tài chính, đẩy mạnh khai thác và thu hồi vốn các dự án có tính khả thi cao dưới các hình thức khác nhau, tập trung nguồn lực chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm tiềm năng. Cụ thể, tập trung chuyển nhượng một số dự án nhỏ lẻ ở các quận trung tâm; khai thác, thu hồi vốn các khu đất thuộc các dự án đã đền bù giải phóng mặt bằng dở dang như Dự án Tăng Nhơn Phú, quận 9, Dự án Long Phước, quận 9; khai thác Dự án Khu dân cư Long Thới - Nhà Bè; chuyển nhượng Dự án 146 Nguyễn Văn Trỗi; tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư và phương án hợp tác đầu tư cho dự án trọng tâm như Dự án Intresco Plaza, 83 Lý Chính Thắng. Năm 2013, chuyển nhượng và thu hồi vốn ở các dự án dở dang được đặt lên mục tiêu hàng đầu.

Một số cổ đông bày tỏ quan điểm đồng tình với hướng đi sắp tới của doanh nghiệp, đồng thời cho rằng, lợi thế của Intresco là quỹ đất rộng, giá trị sổ sách lớn (1.770 tỷ đồng), nhưng hàng tồn kho chủ yếu là đầu tư dự án và xây dựng dở dang, chưa có sản phẩm hoàn thiện để tung ra thị trường trong tương lai gần. Do đó, phải biết tận dụng cơ hội tái cơ cấu danh mục đầu tư và tập trung nguồn lực để triển khai các dự án tiềm năng. Một cổ đông cũng lưu ý là nên cân nhắc mạnh dạn chuyển nhượng dự án, thậm chí chấp nhận lỗ để tối ưu hóa dòng tiền.

Đại hội cũng thống nhất bầu bổ sung bà Hồ Thi Lưu vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 - 2015 thay thế cho một thành viên đã qua đời vì bệnh nặng.