Ngày 21/11, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

Tổng số cổ phần được đưa ra đấu giá là 140,8 triệu cổ phần. Mức giá khởi điểm là 10.020 đồng/cổ phần.

IPO Cong ty me -Tong Cong ty May va Thiet bi cong nghiep: Thu ve 1,4 ty dong - Anh 1

Các cán bộ Ban Đấu giá HNX đang kiểm tra phiếu đấu giá tại phiên
IPO Công ty mẹ - TCty Máy và Thiết bị công nghiệp

Phiên đấu giá đã thu hút sự quan tâm của 12 nhà đầu tư. Tổng khối lượng đăng ký mua đạt 160.900 cổ phần. Khối lượng đặt mua cao nhất là 100.000 cổ phần; giá đặt mua cao nhất là 10.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, toàn bộ số cổ phần trên được bán hết cho 11 nhà đầu tư với giá đấu thành công bình quân là 10.021 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 1,41 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của công ty sau cổ phần hóa dự kiến là hơn 1.419 tỷ đồng, Nhà nước sẽ không còn nắm giữ vốn tại Công ty. Bên cạnh việc chào bán 140,8 triệu cổ phần ra công chúng qua đấu giá công khai tại HNX, người lao động trong Công ty được mua 1,1 triệu cổ phần.

T.H