"Con dế cưng" của Apple vừa đổ bộ rầm rộ xuống châu Âu hồi cuối tuần trước, nhưng ngay lập tức đã bị mô tả là "đồ trẻ con", cần có thêm thời gian để... trưởng thành và hoàn thiện.