Bị can là người bị khởi tố hình sự và được gọi là bị cáo khi có quyết định đưa ra xét xử của tòa án.

Infographic: Bi can khac bi cao the nao? - Anh 1

Theo Kiều Anh Vũ - Việt Chung (VNE)