CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP) đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép chào bán gần 8,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

IMP du kien chao ban gan 8,7 trieu co phieu - Anh 1

Theo đó, mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành là 86,8 tỷ đồng. Giá thực hiện quyền mua là không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán thành công toàn bộ số cổ phiếu, IMP dự kiến thu về ít nhất hơn 390 triệu đồng.

Thời gian phân phối nằm trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Được biết, kế hoạch chào bán 8,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua trong Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này dự kiến được sử dụng để tài trợ vốn đầu tư vào Nhà máy sản xuất dược công nghệ cao và bổ sung vốn kinh doanh của Công ty, cụ thể: 90 tỷ được sử dụng để đầu tư xây dựng Nhà máy, văn phòng; 250 tỷ được dùng để đầu tư máy móc thiết bị; 50 tỷ được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh.

Cũng theo IMP, tỷ lệ thành công tối thiểu trong đợt chào bán này là 60%, tương đương với số tiền thu được là 234 tỷ đồng. Trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Công ty sẽ xem xét huy động thêm tiền từ các tổ chức tín dụng để tài trợ cho dự án và vốn kinh doanh của Công ty.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt hơn 677 tỷ đồng, hoàn thành hơn 61,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế là hơn 79,4 tỷ đồng, hoàn thành hơn 56,7% kế hoạch năm.

Ngọc Đỗ