Trung tâm tư vấn du học ILA Vietnam vừa phối hợp với Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh  đến Đà Nẵng để trao quà cứu trợ cho khoảng 1,000 hộ dân ở vùng bị thiên tai lũ lụt (2 Đại Lộc và Duy Xuyên), mỗi phần quà trị giá khoảng 100,000 đồng.