Ngày 26-11, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường đợt 1 cho 2.427 người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển với số tiền trên 100 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành việc đền bù đợt 1, huyện Kỳ Anh được đánh giá đã làm đúng quy trình, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong quá trình làm các thủ tục, chi trả đền bù thiệt hại cho ngư dân.

Ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, cho biết: “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là việc phát huy trách nhiệm cũng như dân chủ ở cơ sở. Việc trao quyền cho người dân trên cơ sở quy định của Nhà nước để người dân tự phân loại và thống nhất với nhau, tránh hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước”.

Tại điểm chi trả của xã Kỳ Hải, nhiều người dân sau khi nhận tiền đền bù đã bày tỏ ý định đầu tư, mua sắm ngư cụ, cải tạo tàu thuyền để tiếp tục ra khơi bám biển. Ngư dân Nguyễn Đình Diễn nói: “Các bước triển khai từ cơ sở, áp giá đền bù, nhân dân thấy thỏa mãn với cách làm và hiện nay nhân dân nhận được tiền rồi cũng rất phấn khởi và sẽ đầu tư vào sản xuất, cải tạo môi trường”.

Tương tự, tại các xã khác như Kỳ Thư, Kỳ Xuân, Kỳ Văn, Kỳ Thọ..., ngư dân sau khi nhận tiền đền bù đã tính đến chuyện đầu tư, cải tạo hồ nuôi hoặc mở mang nghề mới theo hướng bền vững, ổn định đời sống.