(PL)- Đó là phản ánh của bà Kim Hoa (Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh) tại buổi tiếp xúc với cử tri ngành y tế huyện của đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Lập vào chiều qua (6-5).