(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Đình Phúc (phucgam1412@...) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính tuổi đảng đối với trường hợp mẹ đẻ của ông là bà Hoàng Thị Tâm hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Bà Hoàng Thị Tâm, sinh năm 1946, được kết nạp Đảng năm 1966 tại Chi bộ Vân Nam, xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1976 bà Tâm vào Nam sinh sống và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tháng 5/1983 gia đình bà Tâm chuyển về phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Do không làm được thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, nên bà Tâm vẫn tiếp tục về tỉnh Long An sinh hoạt chi bộ, tuy nhiên không được liên tục.

Tháng 7/1984 bà Tâm về chi bộ sinh hoạt định kỳ thì biết đã bị xóa tên. Tuy nhiên bà Tâm không nhận được quyết định nào của cấp có thẩm quyền về việc này. Năm 1988 bà Tâm được kết nạp lại vào Đảng tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.

Ông Phúc hỏi: Trường hợp của bà Tâm, mẹ ông, từ năm 1966 đến nay (trừ thời gian không sinh hoạt đảng do bị xóa tên) có được tính tuổi đảng để nhận Huy hiệu Đảng không?

Về vấn đề trên, Ban Tổ chức Trung ương trả lời như sau:

Tại Điểm 7 (7.2) Quy định số 23 – QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị quy định về việc tính tuổi đảng viên như sau:

Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức, trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.

Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II), thời gian bị xóa tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng”.

Về tiêu chuẩn, đối tượng tặng Huy hiệu Đảng, tại Điểm 42 (42.3) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị quy định: Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm 70 năm, 80 năm tuổi đảng trở lên thì được tặng Huy hiệu Đảng. Đảng viên đã từ trần, nếu thời gian tham gia sinh hoạt đảng có đủ tuổi đảng như nêu trên thì được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trường hợp bà Hoàng Thị Tâm cần đề nghị với chi bộ nơi bà đang sinh hoạt để được xem xét, giải quyết.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương đã có văn bản trả lời công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Ban Bạn đọc