GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hưng Yên vừa có văn bản hướng dẫn một số nội dung về việc chuyển trường của học sinh THPT.

Hung Yen: Huong dan hoc sinh chuyen truong - Anh 1

Theo hướng dẫn, hồ sơ chuyển trường cần có: Đơn xin chuyển trường do cha mẹ hoặc người giám hộ ký, có ý kiển tiếp nhận của trường đến; Học bạ (bản chính); Bản sao giấy khai sinh; Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời; Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT nơi chuyển đi cấp;

Giấy giới thiệu chuyển trưcmg do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp; Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyến đến;

Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở GD&ĐT nơi chuyển đi cấp (nếu chuyển ra tỉnh ngoài). Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

Học sinh xin học lại phải có xác nhận của UBND xã, phường về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương trong thời gian nghỉ học.

Học sinh có nguyện vọng chuyển trường làm đơn xin chuyển trường; có ý kiến xác nhận và chữ ký của cha (hoặc mẹ, hoặc người giám hộ); liên hệ với nhà trường nơi chuyển đến xin tiếp nhận vào đơn.

Mang đơn (có ý kiến tiếp nhận của trường nơi đến) về trường nơi đi rút hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ.

Nếu học sinh chuyển đến học tại trường THPT trong tỉnh thi mang toàn bộ hồ sơ theo quy định (trừ giấy giới thiệu nêu trên) đến trường THPT nơi đến nộp cho Hiệu trưởng (hoặc bộ phận hành chính nếu được ủy quyền).

Nếu học sinh chuyển đến học tại trường THPT thuộc tỉnh ngoải hoặc từ tỉnh ngoài về trường THPT trong tỉnh thì mang toàn bộ hồ sơ theo quy định đến nộp lại Sở GĐ&ĐT (phòng 1 cửa). Sở GD&ĐT kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và hẹn ngày trả hồ sơ cùng giấy giới thiệu của Sở.

Mỗi năm học chỉ giai quyết việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh trong 2 đợt: Đầu năm học (từ ngày 1/8 đến ngày 10/9); giữa năm học (kết thúc học kỳ), từ ngày 1/1 đến ngày 30/1. Ngày giải quyết chuyển trường vào thứ 3, thứ 5.