Mới đây, Bộ NN-PTNT và Liên minh HTX Việt Nam đã thống nhất ban hành Nghị quyết liên tịch về việc tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

HTX va doanh nghiep la 2 nhan to quyet dinh thanh cong tai co cau nong nghiep - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường và ông Võ Kim Cự ký kết Nghị quyết liên tịch giữa hai bên

Tại lễ ký kết, ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định: Việc xây dựng HTX gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là vấn đề lớn, cấp bách và là chiến lược lâu dài, trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cũng cho rằng, để tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thành công, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chú ý đến 2 nhân tố quyết định tổ chức thành công là HTX và DN.

Để đạt được mục tiêu trong Nghị quyết liên tịch giữa 2 bên là phấn đấu đến năm 2020 có 300 nghìn tổ hợp tác, 15 nghìn HTX, 100 liên hiệp HTX trong nông nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn trước để hình thành 300 nghìn tổ hợp tác.

HTX va doanh nghiep la 2 nhan to quyet dinh thanh cong tai co cau nong nghiep - Anh 2

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường thăm chuỗi cửa hàng thực phẩm, rau sạch của Liên minh HTX Việt Nam