Ngày 18/4/2008, sở BCVT TP.HCM đã tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chuyên mục “1001” về CNTT–TT định kỳ trên HTV với tạp chí Thế Giới Vi Tính và HTV.