(ANTĐ) - Hỏi: Tôi đang làm việc cho một công ty 100% vốn nước ngoài, Hợp đồng lao động của tôi hết hạn ngày 26-2-2010 nhưng công ty vẫn chưa ký lại hợp đồng mới. Vậy xin hỏi, trong thời gian bao lâu thì tôi đương nhiên trở thành nhân viên chính thức của công ty? Trong thời gian này (chưa ký hợp đồng) tôi muốn đơn phương nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày? Nếu nghỉ việc như thế tôi có bị phạt hay được trợ cấp gì không?

Trả lời: Tại khoản 2, điều 27 - Bộ luật Lao động qui định: “Khi hợp đồng lao động qui định tại điểm b và điểm c khoản 1 hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng không xác định thời hạn…”. Theo đó, sau 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động của chị hết hạn (tức 26-3-2010) mà chị vẫn tiếp tục làm việc tại công ty này thì đương nhiên Hợp đồng lao động đã ký của chị trở thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và chị vẫn là nhân viên của công ty. Theo khoản 1, điều 36 - Bộ luật Lao động qui định Hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp: “Hết hạn hợp đồng”. Vì vậy, trong thời gian này chị có quyền đơn phương nghỉ việc mà không phải báo trước và chị cũng không bị phạt trong trường hợp này. Ngược lại, nếu đủ điều kiện chị còn được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc theo như qui định như sau: Tại khoản 1, điều 42 - Bộ luật Lao động: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương nếu có”. Điều 43 - Bộ luật Lao động: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày…”.