(Cadn.com.vn) - Ngày 26-8, đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Chủ tịch Hội đồng Ksor Phước đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và vấn đề thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Hiện toàn tỉnh có gần 480.000 người, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 53%. Những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh triển khai các chính sách dân tộc một cách đồng bộ như: Chương trình 135, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo...

Qua 3 năm triển khai Chương trình NTM đã tạo được sự chuyển biến tích cực nhiều mặt và đạt được một số kết quả nhất định; đến nay 81/86 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 19,2% (năm 2013). Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn hơn 12.000 hộ dân thiếu đất sản xuất, đất ở với gần 3.700 ha... Các chính sách dân tộc vẫn còn bất cập, do đó cần có chính sách đặc thù cho vùng dân tộc miền núi (đặc thù thu hút đầu tư cho từng vùng, từng tỉnh khác nhau), trong đó chú trọng việc phân quyền cho địa phương...

N.T