(VOV) -Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban.

Hôm nay (4/2), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo mô hình mới, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, sẽ ra mắt, họp phiên đầu tiên.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban chỉ đạo Trung ương sẽ phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xác định những định hướng công tác năm 2013.

Cũng dịp này, Ban Nội chính Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, cũng chính thức ra mắt./.