GD&TĐ - Sáng nay (21/10), Hội đồng Anh tại Việt Nam, ĐH Aston và Viện Nghiên cứu Việt – Anh, ĐH Đà Nẵng phối hợp tổ chức hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh – kinh nghiệm thực tế Việt Nam và Vương quốc Anh.

Hoi thao Nang cao chat luong dao tao nghien cuu sinh - Anh 1

Dự Hội thảo có đại biểu đến từ Bộ GD&ĐT, Hội đồng Anh tại Việt Nam, Đại học Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh, đại diện nghiên cứu sinh tại ĐH Đà Nẵng, các đại biểu đến từ trường ĐH Aston.

Tại Hội thảo, các đại biểu nghe một số tham luận như “Đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam – thực trạng và giải pháp” của đại diện Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT Việt Nam; “Các quy định của chính phủ Anh liên quan đến các chương trình đào tạo tiến sĩ – trường hợp tại ĐH Aston”; “Những kinh nghiệm trong đào tạo tiến sĩ tại ĐH Đà Nẵng”; “Tổng quan về công tác đào tạo tiến sĩ từ góc nhìn của chuyên gia trong việc xác định các vấn đề quan trọng như kinh phí, tuyển sinh, giám sát và đánh giá”; thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam.

Hội thảo cũng đề xuất xây dựng chương trình hợp tác đào tạo tiến sĩ quốc tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trên cơ sở kinh nghiệm trong quá trình trao đổi chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu và đào tạo Việt Anh, ĐH Đà Nẵng và Đại học Aston.

Theo TS. Đào Hiền Chi – Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, hiện trên toàn quốc đang triển khai đào tạo 971 ngành tiến sĩ tại 158 cơ sở đào tạo, trong đó có 114 trường đại học, 42 Viện nghiên cứu. Trong 158 cơ sở đào tạo có 140 cơ sở đào tạo dân sự và 18 cơ sở đào tạo thuộc Quốc phòng – An ninh, với quy mô năm học 2015 – 2016 là 1.398 nghiên cứu sinh.

Định hướng của Bộ GD&ĐT là văn bằng tiến sĩ đào tạo ở Việt Nam phải tương đương chất lượng với văn bằng tại các nước khác, không vì trình độ phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam thấp mà chấp nhận văn bằng có giá trị thấp.

Về phía Bộ GD&ĐT, sẽ đề xuất tăng chi phí đào tạo tương đương với một số nước trong khu vực. Hiện mức đào tạo tiến sĩ trong nước là 15 triệu/năm so với nước ngoài trung bình là 15.000 USD/năm. Quốc tế hóa đào tạo tiến sĩ cũng là một giải pháp mà Bộ GD&ĐT tính đến. Ngoài ra, phải bắt buộc kiểm định khu vực và quốc tế đối với các chương trình đào tạo tiến sĩ. Hoàn thiện cơ chế để tạo điều kiện và khuyến khích các cơ sở đào tạo mời các nhà khoa học nước ngoài tham gia đào tạo tiến sĩ trong nước.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng tại các cơ sở đào tạo tiến sĩ; kiên quyết đình chỉ đào tạo các ngành hoặc những cơ sở đào tạo đã được cấp phép đào tạo tiến sĩ nhưng không đảm bảo các điều kiện về con người và cơ sở vật chất.