Dân Việt - Nhà văn Đình Kính, thành viên Ban chung khảo, người phát ngôn của Hội nhà văn Việt Nam về vấn đề giải thưởng cho biết chưa nhận được văn bản chính thức nào có chữ ký của những người xin rút giải.

Ông cũng cho rằng quyền rút khỏi giải thưởng là quyền của mỗi người. Việc trao giải thưởng là quyền của Hội và ban chấp hành. Việc từ chối nhận giải thưởng không có gì đáng ngạc nhiên, đó là hiện tượng bình thường, bởi đến giải Nobel còn có người từ chối.

Nhà văn Đình Kính

Người phát ngôn của Hội khẳng định, Hội nhà văn Việt Nam sẽ có văn bản thông báo rộng rãi thậm chí có thể tổ chức họp báo công bố rộng rãi những thông tin lùm xùm liên quan đến giải thưởng.

Được biết, hôm nay 21.1, trong buổi họp giao ban đầu tuần của Hội Nhà văn, vấn đề này có thể sẽ được nêu ra để bàn thảo.

L.T