KTĐT - Ngày 9/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành TƯ Đảng có ý nghĩa sâu sắc, bởi đó là những nội dung, vấn đề hệ trọng gắn liền với tiến trình xây dựng, đổi mới đất nước nên cần được học tập một cách nghiêm túc. Đối với việc nghiên cứu về nội dung tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung đã được Hội nghị TƯ5 xem xét, cho ý kiến, Bí thư Thành ủy yêu cầu phải tập trung nghiên cứu, khẳng định những kết quả nổi bật của Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở đó đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung, khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại. Về nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết TƯ7 (khóa IX) “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”, việc tiến hành nghiên cứu cần gắn tình hình thực tế Thủ đô, từng địa phương để từ đó có sự vận dụng, thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

Đối với nội dung sơ kết 5 năm Nghị quyết TƯ 3 (khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, đồng chí Phạm Quang Nghị thẳng thắn đánh giá dù thành phố đã triển khai tích cực nhiều biện pháp, tuy nhiên công tác này chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì vậy, bên cạnh việc nghiên cứu, phân tích những thành tích, yếu kém đã được Hội nghị TƯ 5 chỉ rõ phải liên hệ với tình hình thực tế đảng bộ từng địa phương, đơn vị. Từ đó tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những biện pháp cần sửa chữa, cần khắc phục, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lĩnh vực này. Về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020 và các vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, đồng chí cho rằng, trong giai đoạn 2012 – 2013, thành phố cần tập trung nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh một số chính sách cần và có thể điều chỉnh ngay nhằm sớm khắc phục những bất hợp lý nổi cộm hiện nay; trong đó cần quan tâm tới đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công và những người thu nhập thấp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI).

Để Nghị quyết và các kết luận đi vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố phải phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới việc tổ chức học tập đảm bảo thiết thực, hiệu quả, coi trọng việc thảo luận, đối thoại và liên hệ với thực tiễn. Khi quán triệt, triển khai cần lưu ý việc sửa đổi Hiến pháp 1992 là yêu cầu khách quan, cần thiết; quy trình sửa đổi được tiến hành một cách chặt chẽ, khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân; khẳng định chế độ dân chủ ở nước ta là dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn đội ngũ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, phải có chính sách hợp lý để cán bộ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến; tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị, thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí cũng yêu cầu tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ TP phải gương mẫu thực hiện Nghị quyết và các kết luận Hội nghị TƯ 5; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực nhân dân có nhiều khiếu kiện; giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, không để hình thành điểm nóng. Các cấp ủy trực thuộc bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị đơn vị để triển khai thực hiện gắn với tích cực triển khai phát triển kinh tế – xã hội, với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn khác.

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã nghe PGS – TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu và làm rõ nội dung các kết luận: “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”; “Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước”.

Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai Kế hoạch số 62 – KH/TU ngày 25/6/2012 của Thành ủy về học tập, quán triể và triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luân.

Chiều cùng ngày, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh tiếp tục giới thiệu Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020” và kết luận “Một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020”, “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TƯ 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”...