Sáng 17-7, tại Hà Nội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, báo Đại biểu nhân dân phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo "Hoàn thiện chính sách pháp luật về ưu đãi người có công".

Hoi nghi - hoi thao - Anh 1

Tại hội thảo, ý kiến các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ sự cần thiết nghiên cứu, xây dựng đạo luật về người có công; xem xét việc mở rộng đối tượng điều chỉnh đối với những người có công trong kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và những người có công trong lĩnh vực xây dựng đất nước; xem xét việc bổ sung chế độ chính sách đối với một số nhóm đối tượng người có công còn thiếu, hoặc phải sửa đổi...

* Ngày 17-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo Tham vấn ý kiến về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.

Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để hoàn thiện Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước quốc tế các quyền dân sự, chính trị trước khi nộp lên Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc.

Hiện nay, Việt Nam là thành viên của bảy điều ước quốc tế cơ bản về quyền con người, trong đó có Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, tích cực tham gia và nhiều cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc về quyền con người như: Hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016, Hội đồng Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016-2018; chủ động đối thoại về quyền con người với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới…