Ngày 10/6, với 100% số phiếu, đại biểu HĐND tỉnh An Giang có mặt đã tín nhiệm bầu ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Vương Bình Thạnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang giữ chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016 đã bầu ông Nguyễn Quốc Khánh tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Công thương đắc cử chức danh Ủy viên thường trực HĐND tỉnh. Các đại biểu đã nhất trí bầu ông Huỳnh Thế Năng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ông Võ Anh Kiệt (Bí thư Thị ủy Châu Đốc), Hồ Việt Hiệp (Bí thư Huyện ủy Tri Tôn) và Lê Văn Nưng ( Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2011- 2016. Kỳ họp cũng tiến hành bầu nhân sự cho các Ban kinh tế ngân sách, Ban Pháp chế, Ban văn hóa xã hội của HĐND tỉnh khóa VIII, và bầu các Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang./.