Bộ GD-ĐT sẽ lựa chọn những học sinh có thành tích xuất sắc dựa trên kết quả học tập, hoạt động ngoại khóa, lãnh đạo... cho chương trình học bổng ASEAN dành cho khối THPT.

Các học sinh đạt học bổng ASEAN sẽ học tập tại các trường được Singapore chọn lựa. Những học sinh xuất sắc có hồ sơ chưa đạt yêu cầu chương trình học bổng ASEAN, có thể được xem xét để nhận học bổng hỗ trợ quá trình học tập - trị giá 1.000 đô la Sing/năm. Chi tiết có tại: http://www.moe.gov.sg/education/scholarships/merit-awards/

Xuân Phương