Ngày 01/11, tại trường Đại học Xây dựng (NUCE) đã diễn ra buổi thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm từ GS. James K.Wight, trường Đại học Michigan, Hoa Kỳ về “Những thay đổi của tiêu chuẩn ACI 318-14 và hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực bê tông hiện nay ở Hoa Kỳ”.

Hoat dong nghien cuu be tong o Hoa Ky - Anh 1

Quang cảnh buổi thuyết trình.

GS. Wight đã cung cấp những thông tin về tiêu chuẩn ACI 318-14 và những thay đổi của tiêu chuẩn tính toán bê tông cốt thép của Hoa Kỳ. Tiêu chuẩn ACI 318-14 bao gồm tổng quan, ký hiệu và thuật ngữ, những yêu cầu cụ thể về hệ thống cấu trúc mới.

Hoat dong nghien cuu be tong o Hoa Ky - Anh 2

GS. James K.Wight thuyết trình về tiêu chuẩn ACI 318-14.

ACI 318-14 đã được tổ chức lại, tăng hiệu quả tra cứu thông tin . Cung cấp các yêu cầu cụ thể chi tiết hơn với các thông tin được bố trí dễ dàng cho việc tìm kiếm. Đồng thời dễ dàng hơn cho việc tham khảo chéo giữa các chương trong tiêu chuẩn.

Hoat dong nghien cuu be tong o Hoa Ky - Anh 3

Giảng viên, sinh viên Đại học Xây dựng tham dự buổi thuyết trình.

Trong nội dung thứ hai của buổi thuyết trình GS. Wight đã giới thiệu về việc sử dụng bê tông cốt sợi hiệu suất cao trong thiết kế tường chịu cắt dầm ghép chống động đất bằng những thay đổi các chi tiết thép cây tốt hơn, có thể tăng cường tính chất vật liệu, bê tông cốt sợi và bê tông cốt sợi hiệu suất cao. Đây là tiềm năng cho thiết kế các công trình chống động đất.

Thu Giang