(ATPvietnam.com) -Ngày 29/3/2008, công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2008.