Trong thông báo mới nhất về việc vận hành hồ chứa thủy điện, Bộ Công Thương cho biết ngoài “hầu hết các chủ hồ đã nghiêm túc vận hành theo quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn hồ, đập”, “còn một số công trình thủy điện như Hố Hô và An Khê chưa tuân thủ đầy đủ về chế độ thông tin báo cáo việc vận hành hồ chứa”.

Đối với hồ chứa thủy điện Hố Hô, trong đợt lũ từ ngày 13 đến 15-10, việc xả lũ trong tình huống khẩn cấp đã làm gia tăng lưu lượng về hạ du khoảng 192 m3/s trong thời gian từ 17h30 ngày 14-10 đến 2h00 ngày 15-10, gây ảnh hưởng nhất định tới hạ du, đặc biệt là các xã ngay sau đập.

Bộ Công Thương cho biết xả lũ trong tình huống khẩn cấp là “phù hợp với Quy trình vận hành hồ chứa” để tránh nguy cơ xảy ra sự cố lớn hơn cho vùng hạ du, nhưng nhà máy cũng có những vi phạm nhất định về việc thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, nghiêm ngặt. Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng xem xét, chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan và đề xuất các biện pháp để tăng cường quản lý vận hành đảm bảo an toàn đối với nhà máy này.

Ho thuy dien Ho Ho va An Khe chua tuan thu day du viec van hanh ho chua - Anh 1

Thủy điện Hố Hô xả lũ

Đối với việc vận hành hồ chứa thủy điện An Khê đợt lũ đầu tháng 11-2016: Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đã vận hành hồ chứa An Khê “cơ bản” tuân thủ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, và đã có thông báo cho các cơ quan theo quy định. Tuy nhiên, nhà máy chỉ gửi thông báo và gọi điện cho Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) của tỉnh và chưa thông báo cho đồng chí Trưởng ban PCTT và TKCN tỉnh (Chủ tịnh UBND tỉnh) theo Quy định của Quy trình liên hồ.

Về việc giám sát thủy điện, Bộ Công Thương cho biết: Trong các năm 2014-2016, đã tổ chức tổng cộng 35 Đoàn công tác đi làm việc và trực tiếp kiểm tra về quy hoạch, chất lượng xây dựng công trình, quy trình vận hành hồ chứa, công tác an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng, chống lụt, bão và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thủy điện trên địa bàn các tỉnh. Từ năm 2014, Bộ này cũng đã ban hành Chỉ thị số 23 về tăng cường công tác quản lý vận hành hồ chứa thủy điện. Trong quá trình rà soát, Bộ Công Thương đã bổ sung, điều chỉnh Quy trình vận hành của 38 hồ chứa thủy điện.

Quan điểm chủ đạo khi xây dựng quy trình vận hành hồ chứa là đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, trong đó vận hành phải ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và đảm bảo tính linh hoạt cho người điều hành trực tiếp.

“Nguyên tắc cơ bản về giảm lũ được quy định cho tất cả các công trình thủy điện là không làm gia tăng lưu lượng đỉnh lũ. Như vậy, khi thực hiện nghiêm ngặt quy trình được phê duyệt, các dự án có thể tham gia giảm hoặc không thể gây gia tăng lưu lượng cũng như tổng lượng lũ cho hạ du” – Bộ Công Thương khẳng định.

Hiện nay, trên cả nước có 306 dự án thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp máy 15.474 MW đang vận hành phát điện; 193 DA (gần 5.663 MW) đang thi công xây dựng; 245 DA (3.006 MW) đang nghiên cứu đầu tư; còn lại 59 DA (gần 422 MW) có quy mô nhỏ, đang được tiếp tục rà soát. Về quy hoạch bậc thang thủy điện trên các dòng sông lớn: Đã vận hành phát điện 61 DA (13.101 MW); đang thi công xây dựng 31 DA (3.580 MW); đang nghiên cứu đầu tư 15 DA (730 MW); có 3 DA (128 MW) chưa cho phép nghiên cứu đầu tư.

Vũ Hân