Sân Chi Lăng 9 năm trước, ông HLV trẻ Đồng Tháp Phạm Công Lộc có những trải nghiệm đầu tiên về thế nào là hạnh phúc của đời cầm quân...