(GDVN) - Vùng rừng núi mây ngàn cao chót vót cũng tạo nên cho các em nhỏ nơi đây những trò chơi, thú vui riêng bất tận cùng thiên nhiên...