Từ cổ đến kim muốn có một danh hiệu nào đó thì phải do một cơ quan, tổ chức chính thống nào đó phong tặng hoặc công nhận.