Đó là thông điệp của nhiều y, bác sĩ trẻ tại diễn đàn "Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng" do Hội LHTN Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 25.2. Bắt đầu từ những việc đơn giản nhất Tại diễn đàn, nhiều đại biểu cho rằng, cần phải đổi mới cách thức hoạt động để phát huy khả năng chuyên môn của bác sĩ.