Nhờ được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội trong những năm qua, nhiều hộ gia đình tại Hà Nội đã vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để.

Hang nghin ho thoat ngheo nho nguon von uu dai - Anh 1

Các công ty cho vay tiêu dùng đang có nhiều chương trình ưu đãi để thu hút người vay, tuy nhiên, với lãi suất cao, các hộ nghèo hay cận nghèo chắc chắn sẽ khó lòng nếu tiếp cận nguồn vốn này, họ chỉ có thể trông chờ vào nguồn vốn vay ưu đãi .

Tại Hà Nội, hơn 800.000 hộ nghèo, cận nghèo đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, với số tiền lên tới gần 70.000 tỷ đồng trong hơn chục năm qua. Với khoản tiền này, rất nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để, thậm chí vươn lên làm giàu.