Seoul vừa đưa ra một thông báo pháp lý về hiệp định thương mại mới, chính thức nối lại nhập khẩu thịt bò Mỹ sau gần 5 năm ban hành lệnh cấm.