– Qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2010), ở Hải Phòng đã xuất hiện thêm hàng trăm mô hình dân vận khéo, bước đầu phát huy tác dụng. Trong thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố.

Đây là phong trào thi đua do Ban Dân vận Trung ương phát động từ năm 2009, song trên thực tế, phong trào này đã được Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo thực hiện từ khá sớm; được hệ thống công tác dân vận thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo và đã đúc kết được nhiều mô hình mới từ thực tiễn. Năm 2008, theo yêu cầu thực tế của phong trào dân vận địa phương, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã tham mưu với Thành ủy tổng kết, biểu dương phong trào “dân vận khéo”, đã tổng hợp đúc kết được hàng trăm mô hình “dân vận khéo”; đồng thời, qua đó, đúc kết thành quy trình chỉ đạo với 24 chữ: “”. Phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn những năm trước đây, trong 2 năm qua, phong trào thi đua “dân vận khéo” ở Hải Phòng đã xuất hiện thêm hàng trăm mô hình dân vận khéo mới được đăng ký và triển khai thực hiện, đang tiếp tục phát huy hiệu quả cao, bước đầu phát huy tác dụng, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội. Trong phát triển kinh tế, các mô hình “dân vận khéo” tập trung vào vận động nhân dân tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, mô hình “dân vận khéo” tập trung vào các hình thức vận động, thuyết phục nhân dân nơi có dự án đi qua ủng hộ và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương của thành phố, địa phương, góp phần ổn định tình hình chung, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp. Trong việc thực hiện chế độ chính sách với người có công, các mô hình “dân vận khéo” đi sâu phát động trong nhân dân, cộng đồng doanh nhân…những việc làm đền ơn, đáp nghĩa nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Qua hoạt động này, các mô hình “dân vận khéo” đã huy động xây dựng quỹ hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách...Bên cạnh đó, các mô hình “dân vận khéo” trong cải cách hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại; mô hình xây dựng cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn “5 tốt”…cũng tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và từng bước đi vào chiều sâu hơn trước. Qua hai năm 2009-2010, trong số hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” từ cơ sở, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng đã lựa chọn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng 31 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu; Ban Dân vận Trung ương tặng bằng khen cho Hội Cựu chiến binh thành phố, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng) và cá nhân ông Bùi Đình Phu, Chủ tịch Hội khuyến học xã Tú Sơn (huyện Kiến Thụy). Phát huy thành tích, kết quả hai năm 2009-2010, trong thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy và hệ thống dân vận thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu với cấp ủy Đảng, phản ánh kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Một trong những mục tiêu, cũng là phương thức hoạt động chủ yếu đặt ra là sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đưa công tác dân vận phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời kỳ mới. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận theo tiêu chí “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, phải “thật thà nhúng tay vào việc” theo tư tưởng của Bác Hồ. Qua đó, công tác dân vận chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, những bức xúc trong đời sống, chủ động tham mưu, đề xuất những cách làm hay, giải quyết khéo, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, không để phát triển thành điểm nóng. Công tác dân vận phải tập trung khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tự hào về quê hương, thành phố trong mỗi người dân đất Cảng, nhằm phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân. Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” để thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng./.