CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (HOSE: KLF) vừa công bố đã bán toàn bộ 8,526,000 cp đang nắm giữ của CTCP Nông dược H.A.I (HOSE: HAI) trong thời gian từ 28/01 đến 09/02. Theo đó, KLF không còn nắm giữ cổ phiếu HAI.

Trước đó, HAI thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán 52.2 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, HAI chỉ bán được 25.4 triệu cổ phần, chiếm 48.6%. Số lượng cổ phiếu không bán hết (gần 26.8 triệu cp) sẽ được phân phối cho 10 nhà đầu tư cá nhân với giá thỏa thuận không thấp hơn 12,500 đồng/cp.

Tài liệu đính kèm:
20150311_20150311 - HAI - Bao Cao KQGD To Chuc CLQ CDNB-Cty CP Lien Doanh Dau Tu Quoc Te KLF.pdf

Minh Tuấn