(TBKTSG Online) - Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thu về 90 triệu đô la Mỹ từ đợt phát hành trái phiếu thành công tại thị trường Singapore, và số tiền này sẽ được đầu tư chủ yếu cho các dự án thủy điện và trồng cao su tại Việt Nam và Lào.

Bình Nguyên Ông Võ Trường Sơn, Phó tổng giám đốc của HAGL, nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 15-6 rằng trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ tại thị trường Singapore có kỳ hạn là 5 năm và mức lãi suất là 9,875%/năm. Tiền lãi sẽ được thanh toán nửa năm một lần, bắt đầu ngày 20-11-2011 và kết thúc vào ngày 20-5-2016. Về thời hạn trả nợ, ông Sơn cho biết HAGL sẽ trả 20% vào năm thứ ba, 20% năm thứ tư và 60% vào năm thứ năm. Công ty vẫn giữ quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành. Credit Suisse (Singapore) là tổ chức ghi sổ phát hành của trái phiếu quốc tế của HAGL, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn là đơn vị tư vấn tài chính trong nước của đợt phát hành trái phiếu này. Việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đã được ban giám đốc HAGL đưa ra lấy ý kiến cổ đông ở cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường tại TPHCM vào tháng 12-2010. Tại cuộc họp này, hầu hết các cổ đông đã thông qua đề án huy động vốn tối đa 200 triệu đô la Mỹ thông qua phát hành trái phiếu quốc tế tại Singapore. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch của HAGL, đã nói với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online tại cuộc họp này rằng HAGL tìm cách huy động nguồn vốn quốc tế để đảm bảo vốn và tiến độ của các dự án đầu tư trong và ngoài nước do một phần công ty khó tìm được các khoản vay lớn, nhất là các khoản dài hạn trong nước.