Túi khí có thể dùng nhiều lần, mỗi khi hạ thủy xong các túi khí được bảo quản ở kho và sẽ được mang ra dùng lại. Chi tiết...