Năm 2016, Thành phố Hà Nội đã triển khai cổng dịch vụ công trực tuyến, khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp phường tại 12 quận. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của Thành phố đã đạt được kết quả lớn. Nhận thức về ứng dụng CNTT trong mỗi bán bộ, người dân được đẩy mạnh.

Theo Sở TT&TT Hà Nội tính đến 24/11, tỷ lệ hồ sơ khai sinh nộp trực tuyến là 76%; tỷ lệ hồ sơ khai tử nộp trực tuyến là 60%. Thời gian tới, Sở TT&TT sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 12 quận và 6 huyện đã triển khai năm 2016 và tiếp tục triển khai tới 277 xã thuộc 12 huyện còn lại. Đến nay, 100% sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất và kết nối, liên thông trên môi trường mạng.

Ha Noi trien khai rong ung dung dich vu du lieu dan cu vao cac linh vuc KTXH - Anh 1

Bộ phận Một cửa xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Ảnh Nguyễn Công)

Sở đã phối hợp với các đơn vị rà soát tham mưu UBND TP ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai năm 2016, triển khai mới 37 nhóm dịch vụ với tổng số 132 dịch vụ công: 102 thủ tục cấp sở, 11 thủ tục cấp huyện, 19 thủ tục cấp xã, tổ chức khảo sát thực tế, thu thập thông tinh, rà soát từng ngành. Trên cơ sở đó, điều chỉnh lại danh sách dịch vụ công sẽ thực hiện triển khai là 125 dịch vụ, trong đó, 97 thủ tục cấp sở, 13 thủ tục cấp huyện, 15 thủ tục cấp xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 12 dịch vụ công chạy chính thức (2 dịch vụ công cấp bản sao trích lục hộ tịch cấp quận huyện và xã, phường; 5 dịch vụ đăng ký khai sinh; 2 dịch vụ đăng ký kết hôn; 3 dịch vụ công đăng ký khai tử, 3 dịch vụ công chạy thử nghiệm… và 9 dịch vụ công đã hoàn thành việc phát triển phần mềm…). Thành phố cũng đã quyết liệt chỉ đạo để đảm bảo 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng lý doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Đánh giá cao chương trình ứng dụng CNTT của Thành phố đã đạt được - thiết lập được mạng dùng chung toàn TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, đây là nền tảng để Thành phố tiếp tục triển khai trong năm 2017. Cũng theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Thành phố triển khai ứng dụng rộng rãi cơ sở dữ liệu dân cư vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng trung tâm điều hành chung của toàn thành phố về CNTT gồm công năng điều hành về giao thông, con người, bảo mật, phân tích dữ liệu, ứng phó khẩn cấp trong trường hợp sặp sự cố…

Xây dựng hệ thống quản lý khám chữa bệnh, chống kê khai tràn lan thuốc; tập trung số hóa quy hoạch liên quan đến đất đai; cập nhật toàn bộ dữ liệu về môi trường; Cung cấp toàn bộ các dịch vụ hướng dẫn giải trí cho khách du lịch, thường xuyên cập nhật thông tin cho khách du lịch; xây dựng tích hợp toàn bộ quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong năm 2017, Thành phố cũng sẽ mở rộng dịch vụ công mức độ 3, 4 cho các phường, xã theo đúng lộ trình, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo kỹ năng mới, đào tạo nâng cao cho cán bộ qua hệ thống mạng. Hà Nội sẽ là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện thí điểm triển khai rộng rãi ứng dụng dịch vụ dữ liệu dân cư sang cho người dân và doanh nghiệp nhằm kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính. Tích hợp quản lý dân cư với doanh nghiệp, hình thành trên cơ chế kiểm tra chéo để bảo đảm việc thành lập doanh nghiệp đúng, đủ nhưng phải chính xác...Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, sẽ hoàn thành cơ bản nền tảng quan trọng các dịch vụ của Thành phố thông minh…

Trần Vũ