Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản 8899/VP-ĐT giao Sở Giao thông vận tải; Công an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố thực hiện Thông báo số 415/TB-VP của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ha Noi: Tong kiem tra, ra soat cac phuong tien het nien han su dung, qua han kiem dinh - Anh 1

Theo Kết luận tại Thông báo số 415/TB-VP, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban giao thông Quốc gia giao Ban ATGT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/7/2016, Công điện số 1095/CĐ-TTg, ngày 24/6/2016 và Công điện số 1502/CĐ-TTg, ngày 23/8/2016, của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với cơ quan thường trực tham mưu cho Thành ủy tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, trong đó, chú trọng việc kiểm tra thực hiện Chỉ thị 18 ở cấp chi bộ trong lực lượng thi công vụ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, biện pháp phòng tránh TNGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng sử dụng hệ thống thông tin cơ sở xã, phường, tập trung tuyên truyền cho đối tượng thanh, thiếu niên; tiếp tục lấy tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP và Nghị định 132/2015/NĐ-CP là nội dung trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật.

Tăng cường xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường nội thị và đường nông thôn; chú trọng vào các chuyên đề về nồng độ cồn, lấn làn đường, tốc độ và không sử dụng mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; tiếp tục kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng xe và phương tiện thủy.

Tổng kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách các phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định theo từng địa bàn; gắn trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc xử lý tình trạng xe hết niên hạn sử dụng trên địa bàn; Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện kiểm tra nồng độ cồn đối với nạn nhân TNGT vào cấp cứu.

Tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án tăng cường bảo đảm ATGT của kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2016-2016; tập trung ưu tiên xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; rà soát bổ sung biển báo, vạch sơn, tín hiệu và các biện pháp cảnh giới, bảo đảm ATGT tại các điểm giao cắt từ đường phụ ra đường chính; tăng cường cảnh giới tại các vị trí đường bộ với đường sắt không có rào chắn và bảo đảm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; tăng cường bảo đảm TTATGT trên địa bàn nông thôn, rà soát và khắc phục các nguy cơ gây tai nạn giao thông trên tuyến đường nông thôn. Các địa phương có sân bay tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn bay, đặc biệt là kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn việc chiếu tia laser vào tàu bay.

Về việc này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban ATGT Thành phố) chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

T.Q