Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa quyết định thu hồi phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" đối với 4 xe có biển kiểm soát 29S-5583 (thuộc Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội quản lý) và 29B-076.25, 29B-020.81, 30X-1636 (thuộc Hợp tác xã Vận tải Hải Thịnh quản lý).

Ha Noi: Them nhieu xe khach bi thu hoi phu hieu - Anh 1

Đồng thời thu hồi phù hiệu "Xe hợp đồng" đối với 2 xe có biển kiểm soát 29U-0501 và 29B-012.63 của một số hộ kinh doanh cá thể. Thời gian thu hồi phù hiệu trong 1 tháng.

Các trường hợp nói trên bị xử lý do thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ và không thực hiện đúng theo phương án kinh doanh vận tải đã được cơ quan quản lý chấp thuận.

Cũng theo yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội, các đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể có xe vi phạm phải nộp phù hiệu và tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động vận tải của đơn vị; có hình thức xử lý lái xe vi phạm, báo cáo bằng văn bản về Sở.

Phạm Huyền