Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai. Ông Uông Đức Ngọc, ông Nguyễn Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND Huyện Thường Tín và Sóc Sơn.

Quận Hoàng Mai, theo Quyết định số 3320/QĐ-UBND, ông Nguyễn Mạnh Hoàng được phê duyệt làm Chủ tịch UBND Quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2011-2016. Các Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai gồm các ông: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Doãn Toản và Đàm Quốc Khánh. Các ủy viên UBND Quận gồm các ông: Bùi Văn Tỉnh, Bùi Quang Khánh, Nguyễn Văn Bình, Chử Đức Ngọc và bà Bùi Thị Phương. Huyện Thường Tín, ông Uông Đức Ngọc được phê duyệt làm Chủ tịch UBND huyện. Các Phó Chủ tịch UBND huyện gồm các ông, bà: Nguyễn Huy Đức, Chu Thị Minh Huyền, Lê Thanh Sơn. Các ủy viên UBND huyện gồm các ông: Hoàng Văn Thạo, Lê Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Hè, Lưu Văn Phúc, Đặng Hữu Tín. Sóc Sơn, ông Nguyễn Văn Nguyệt làm Chủ tịch UBND huyện. Các Phó Chủ tịch UBND huyện gồm các ông: Ngô Đại Ngọc, Nguyễn Trí Đức, Trần Văn Hữu. Các ủy viên UBND huyện gồm các ông: Nguyễn Thanh Hải, Trần Quang Huy, Vương Nguyên Minh, Hồ Việt Hùng và Nguyễn Văn Chính. Theo UBNDTPHN