Trong những năm gần đây, xích lô du lịch đã và đang trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm nét văn hóa của du lịch Hà Nội. Sự kết hợp giữa các công ty kinh doanh dịch vụ xích lô du lịch và hoạt động lữ hành du lịch đã tạo ra một sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.