Các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát PC&CC đã phối hợp chặt chẽ, qua đó đã kéo giảm 13% số vụ cháy trong năm 2012, và giảm 17% số vụ cháy trong năm 2013 (so với cùng kỳ các năm trước), hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Ngày 12/2, Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PC&CC) TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát PC&CC; triển khai quy chế phối hợp giai đoạn mới giữa hai đơn vị.

Sau 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Sở Cảnh sát PC&CC, đã thu được những kết quả tích cực, thể hiện tốt tinh thần đoàn kết, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ANTT, an toàn PC&CC trên địa bàn Thủ đô.

Công an TP Hà Nội đã phối hợp, hỗ trợ Sở Cảnh sát PC&CC TP trong công tác xây dựng lực lượng, công tác hậu cần - kỹ thuật, góp phần làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát PC&CC đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu; tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCCC, từ đó làm chuyển biến nhận thức và hành động của đông đảo nhân dân Thủ đô, qua đó đã kéo giảm 13% số vụ cháy trong năm 2012, và giảm 17% số vụ cháy trong năm 2013 (so với cùng kỳ các năm trước), hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Thủ đô và Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần xác định nguyên nhân, điều tra, xử lý các vụ án liên quan cháy, nổ; truy tìm tung tích nạn nhân, tang vật, vật chứng vụ án hình sự…