Cần một chiến lược phát triển giao thông đồng bộ

Dự thảo Báo cáo chính trị đã nêu khá đầy đủ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, phần hạn chế, khuyết điểm chưa sâu, chưa rõ. Đảng bộ TP cần đánh giá và chỉ rõ nguyên nhân của những yếu kém, khuyết điểm trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nhất là trong việc chấp hành luật giao thông. TP đã có nhiều cố gắng để giảm ùn tắc giao thông, nhưng tình hình chưa được cải thiện rõ rệt. Tôi có cảm giác, TP còn lúng túng, chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu. Tôi đề nghị nhiệm kỳ này, Đảng bộ TP phải chỉ đạo thực hiện được việc giãn dân trong nội đô, quản lý chặt chẽ việc nhập cư tự do, đồng thời đẩy nhanh các dự án đường xe điện ngầm, đường sắt trên không. Về lâu dài, TP cần có quy hoạch cụ thể và có chiến lược phát triển giao thông theo hướng hiện đại, xây dựng cơ sở hạ tầng phải đồng bộ. TP cần tích cực tuyên truyền, giáo dục người dân Thủ đô có ý thức xây dựng văn hóa giao thông. Vấn đề này phải làm quyết liệt, bằng nhiều hình thức, đưa vào trường học, coi việc chấp hành luật giao thông là một tiêu chí để bình xét, đánh giá cán bộ, đảng viên và công nhận các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư. Bà Lưu Thị Liên, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội:Khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực y tế Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, ngành y tế Thủ đô phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn, mật độ dân số cao, số lượng tăng nhanh, lực lượng lao động ngoại tỉnh lớn, tệ nạn xã hội gia tăng, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, dịch bệnh diễn biến phức tạp… gây khó khăn cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô. Tuy nhiên, những điều quan ngại này chưa được báo cáo phân tích một cách thỏa đáng. Tương tự, báo cáo cũng chưa đưa ra giải pháp khả thi để Hà Nội có thể sẵn sàng đối phó với dịch bệnh; thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu nhằm giảm tải các tuyến trên, nâng cao sức khỏe người dân. Tôi cho rằng, để cải thiện lĩnh vực y tế, nhiệm kỳ tới Hà Nội cần phát triển mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng phục vụ y tế; huy động mọi nguồn lực, nhất là thu hút đầu tư về lĩnh vực y, dược, khuyến khích các thành phần kinh tế thành lập các cơ sở y tế chuyên sâu chất lượng cao. Việc đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở y tế công lập rất cần thiết, phải thực hiện theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch, đưa chất lượng y tế của Hà Nội tiếp cận nhanh với các nước tiên tiến trong khu vực. Ông Nguyễn Hoa Thắng, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh (quận Hai Bà Trưng):Quan tâm phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp Tôi rất hoan nghênh khi nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP Hà Nội đã đề cập đến vấn đề "Phát triển, củng cố tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước cho phù hợp với thực tế". Để phát huy được những lợi thế, khẳng định vai trò của tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, tôi đề xuất 3 giải pháp. Thứ nhất, về công tác chính trị, tư tưởng, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm tham gia tích cực, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cấp ủy cần làm tốt công tác định hướng tư tưởng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp; xây dựng quy chế làm việc với ban lãnh đạo, các đoàn thể trong doanh nghiệp. Thứ hai, về tổ chức xây dựng Đảng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đối tượng chủ doanh nghiệp để họ trở thành lực lượng đầu tàu thúc đẩy công tác phát triển đảng bền vững trong doanh nghiệp; đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho lực lượng này. Thứ ba, tạo điều kiện thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp như tổ chức Đoàn Thanh niên và Công đoàn để bảo đảm quyền lợi chính trị cho người lao động. Ông Trần Phương, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Ba Vì:Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng Trong mục I kiểm điểm về 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2005-2010 có đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng rất chung chung, không nêu rõ 5 năm qua đã phát hiện, xử lý bao nhiêu vụ tham nhũng. Điều này chứng tỏ công tác phòng, chống tham nhũng kém hiệu quả, chưa tạo niềm tin của nhân dân với Đảng. Tôi đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP thực sự coi trọng công tác này bằng việc thường xuyên tuyên truyền, tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và có cơ chế bảo vệ người chống tham nhũng.