Từ nay chủ nhân tài khoản Gmail đã có thêm dịch vụ mới khi Google chính thức tích hợp trình tin nhắn AIM (Hệ thống tin nhắn nhanh của America Online ) vào chương trình mail của mình.