Cùng tìm hiểu những danh hiệu lẫn tài năng đăc biệt của 4 thí sinh bước vào vòng chung kết.