Ông bảo, ông rất đau lòng khi thấy trên tivi giới thiệu một gia đình gồm 2 vợ chồng, 2 đứa con làm nghề đan sọt. Cả nhà đan suốt ngày mà chỉ được hơn chục ngàn đồng. “Thế là quá rẻ mạt! Đấy không gọi là nghề lý tưởng. Một nghề 4 người làm trong một ngày ít nhất phải có 100.000 đồng. Thậm chí họ còn phải đổ sức ra làm những nghề có thể đem lại hơn 100.000 đồng!” - ông bức xúc.